Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflow

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט 
תום רזניקוב - Modified Self   
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering
ניצן חורגין - Farm Far Away 
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה  
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 

Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell'y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסיםאתה כאבסטרקט Abstract You


בן לב בהנחיית ד״ר רומי מיקולינסקי

Abstract You נוצר כתגובה למגמה טכנולוגית של יצירת תאומים דיגיטליים אנושיים. בבסיס תופעה זו, השאיפה ליצירת כפיל וירטואלי זהה לאדם שנראה ומתנהג כמוהו. הפרויקט מטיל ספק בתפיסה כי ייצוג היפר-ריאליסטי הוא בהכרח הייצוג הוירטואלי הכנה של האדם, ומציע למבחן את ההנחה כי דווקא לייצוג חזותי מופשט ובסיסי, פוטנציאל גדול יותר לאותנטיות. כשם שמתמצתים אדם לכדי יצירת תאום דיגיטלי ריאליסטי, האם ניתן לתמצת אדם לכדי קו? האם בדיעבד יהיה ניתן יהיה לזהות את התכונות של אותו אדם באותו הקו?

Abstract You מציע גישה אינטואיטיבית במעבר של אדם מישות פיזית לדיגיטלית, גישה אשר אינה נסמכת על מה אנחנו רואים כאשר אנו באים בממשק עם הייצוג הדיגיטלי אלא מה אנחנו מרגישים.בן הוא מעצב אינטראקטיב UX/UI, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, מרצה לעיצוב אינטראקטיבי במחלקה.

Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות  open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflowing

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט
תום רזניקוב - Modified Self
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering

ניצן חורגין - Farm Far Away
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה 
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 


Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell’y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסים