Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflow

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט 
תום רזניקוב - Modified Self   
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering
ניצן חורגין - Farm Far Away 
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה  
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 

Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell'y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסיםFarm Far Away


ניצן חורגין בהנחיית אייל פריד

עם הגידול באוכלוסיית העולם ועלייה ברמת החיים, אנו נהנים מנגישות של מזון רב ומגוון יותר. לצד זאת, האצת תהליכי אורבניזציה וקצב החיים העירוני הרחיקו את רובנו מעבודת החקלאות, ובמקום הקשר העמוק והקמאי בין האדם לפרי האדמה והעץ נותרנו עם מפגש אדיש ופונקציונלי עם פירות וירקות שהפכו לסחורות אנונימיות תחת תאורת הניאון בסופר.

בפרויקט זה אני מציע לעשות שימוש בהתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בחקלאות כאמצעי להידוק הקשר. על אף האופי המכני והמלאכותי שמיוחס לטכנולוגיות אלו, במסגרת הפרויקט הן מהוות אמצעי שמאפשר לנו הצרכנים לחזור להיות מודעים ומעורבים במחזור החיים של הפירות והירקות והתהליכים שהם עוברים בדרכם לצלחת שלנו.


ניצן הוא מעצב מוצר ואינטרקציה, עובד במחלקת המחקר ופיתוח של חברת אבן קיסר, בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון.Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות  open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflowing

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט
תום רזניקוב - Modified Self
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering

ניצן חורגין - Farm Far Away
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה 
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 


Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell’y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסים