Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflow

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט 
תום רזניקוב - Modified Self   
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering
ניצן חורגין - Farm Far Away 
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה  
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 

Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell'y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסיםשיפטינג Shifting


נעמי סלייני בהנחיית איתי לניאדו

שיפטינג - הפרויקט להסתגלות אקלימית, הוא פלטפורמה לחקר ופיתוח כלים מתודולוגיים וחוויתיים להרחבת המיומנויות האנושיות להתמודדות עם מצבי קיצון אקלימיים.

הפרויקט קם מתוך הפנמה וקבלה של עתיד דיסטופי, הבנה שמשבר האקלים הוא כאן להישאר ואף להחריף. בבסיס הפעילות עומדת התפיסה לפיה יש לבני האדם מיומנויות ואיכויות עליהן הם יכולים להסתמך במקרי קיצון ועל כן מסוגלים להתמודד עם משבר האקלים ברמה האישית. התוצר הראשון של הפרויקט, Overflow הינו חוויה אינטראקטיבית סיפורית החושפת ומנגישה תחזית אקלימית בתצורת סיפור אישי רב שכבתי תוך בנייה וחשיפה של פרופיל מיומנויות אישי מבוסס על הבחירות של המשתתף במהלך החוויה.

להתנסות בפרויקט:  shifting-ca.com


נעמי היא אמנית העוסקת במחקר עיצובי ותהליכים קריאטיבים. הציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות במוזיאונים, גלריות ופסטיבלים רבים, מפתחת, מלווה ומנהלת פרוייקטים בתחומי האמנות, תרבות ועיצוב. עבודותיה נמצאות בתחומי האדם- טכנולוגיה- טבע ובוחנות את יחסי האישי והגלובלי.

Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות  open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflowing

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט
תום רזניקוב - Modified Self
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering

ניצן חורגין - Farm Far Away
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה 
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 


Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell’y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסים