Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflow

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט 
תום רזניקוב - Modified Self   
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering
ניצן חורגין - Farm Far Away 
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה  
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 

Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell'y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסיםהמשכיות היחסים Continuity of Relationship


דניאל חזקיהו בהנחיית שרית יודלביץ׳

כשאדם פונה לקבלת טיפול רפואי, הוא מתאר את מצבו לאיש צוות המתעד את המפגש. כחלק מתיעוד המפגש, נעשית הפרדה בין עיקר וטפל במטרה להחליט על הטיפול הנכון ביעילות המירבית.

המחקר שלי מציע לכרות ולעבד את הדאטה הטפל לכאורה למידע שיהווה בסיס לקידום המשכיות היחסים ולכן יטיב עם איכות הטיפול.

בלינק נמצא שאלון המדמה קבלה לאישפוז.
עיקבו אחר ההוראות וענו על השאלות. ביום ההגשה תוכלו לבחון את הדאטה ה'טפל' ואת תרומתו להמשכיות היחסים:    שאלון קבלה לאישפוז
דניאל הוא בוגר החוג לסיעוד באונ' העברית, אח מוסמך בבית החולים הדסה עין כרם. 


Qualified Self

טל נסים - פנים פתוחות  open face
מאיה אטשטיין - הגוף ככלי תהודה להתבוננות פנימית 
מאיה זכאי - Mindflowing

ManMachine

בן לב - אתה כאבסטרקט
תום רזניקוב - Modified Self
בילי רגב - UN_APATHY MOVEMENT

Design Tinkering

ניצן חורגין - Farm Far Away
אלאא בקרי - משוב תרמי בחווית מציאות מדומה 
מיכל זגגי - היסודות הסמויים מן העין 


Human ReCentered

נעמי סלייני - שיפטינג 
הגר ארד - Shell’y
דניאל חזקיהו - המשכיות היחסים